Serveis Tècnics

Vostè es troba a: Inici > Serveis Tècnics > Serveis tècnics generals > SERVEIS TÈCNICS GENERALS

Serveis tècnics generals

Serveis tècnics generals

SERVEIS TÈCNICS GENERALS

Cartografia
Tractament de cartografia digital en diferents formats, tant d'entrada com de sortida en els formats dwg, dgn, dxf.

Topografia
Aixecaments topogràfics amb GPS per obtenir coordenades UTM. Aixecaments topogràfics per mètode de topografia clàssica amb estació total.

Padrons de contribucions especials
Repartiment de contribucions especials per a entitats i ajuntaments

Taxacions immobiliàries
Per a entitats bancàries, Ajuntaments, Administracions i particulars.

Serveis tècnics administratius
Tramitació de qualsevol document o model oficial relacionat amb el cadastre i tramitació de cèdules d'habitabilitat.