Serveis Tècnics

Vostè es troba a: Inici > Serveis Tècnics > Serveis tècnics cadastrals > ATENCIÓ PERSONALITZADA

Serveis tècnics cadastrals

Serveis tècnics cadastrals

ATENCIÓ PERSONALITZADA

Atenció al contribuent personalitzada en el Ajuntament

rong>URPROVEN desplaça als seus tècnics realitzant en el propi Ajuntament atenció al contribuent en matèria cadastral assessorant i realitzant tantes actuacions precisi casdascun dels contribuents devant de la Gerència Territorial del Cadastre.