Serveis Tècnics

Vostè es troba a: Inici > Serveis Tècnics > Serveis tècnics cadastrals > GIS CADASTRAL

Serveis tècnics cadastrals

Serveis tècnics cadastrals

GIS CADASTRAL

Sistema d'informació geogràfic GIS cadastral
Permet l'explotació de les bases de dades cadastrals interactuant cartografia i base de dades cadastral, tant en urbana com en rústica, donant la possibilitat de la impressió de detalls gràfics i alfanumèrics, realització de temàtics, permetent la recepció de formats:

Cartografia: FICC urbana i rústica i dxf.
Dades urbana: Tots els formats d'intercanvi de la DGC.
Dades rústica: Tots els formats d'intercanvi de la DGC.
Adaptació a altres formats diferents.