Serveis Tècnics

Vostè es troba a: Inici > Serveis Tècnics > Serveis tècnics cadastrals > CARTOGRAFIA CADASTRAL

Serveis tècnics cadastrals

Serveis tècnics cadastrals

CARTOGRAFIA CADASTRAL

Cartografia cadastral FICC urbana i rústica
Format de cartografia que utilitza el Cadastre per a la càrrega inicial de nova cartografia urbana i rústica, per al seu intercanvi amb altres institucions, en els convenis que s'estableixin, per al seu subministrament, així com per a la càrrega de les modificacions que es realitzin.

FXCC URBANA I RÚSTICA
Per parcel·les urbanes i rústiques, el format permet intercanviar tota la informació necessària per reproduir els documents CU1, en els que es detalla la planta general de la parcel·la, la fotografia de la façana i el detall de les plantes significatives de l'edifici