Currículums

Contractes i col·laboracions amb els Municipis de TARRAGONA

Ajuntament DEL VENDRELL

Ajuntament DEL VENDRELL

Contracte signat per donar suport tècnic cadastral en el CONVENI DE COL·LABORACIÓ signat entre l'Ajuntament  DEL VENDRELL  i la 'Dirección General del Catastro' per la realització de formats d'intercanvi cadastral: FICC urbana, FXCC urbana.