Currículums

Vostè es troba a: Inici > Currículums > Excel·lentíssima Diputació de Lleida > OAGRTL (Organisme Autòmon de Gestió i Recaptació de Tributs Locals)

Excel·lentíssima Diputació de Lleida

OAGRTL (Organisme Autòmon de Gestió i Recaptació de Tributs Locals)

OAGRTL (Organisme Autòmon de Gestió i Recaptació de Tributs Locals)

Veure Ajuntaments relacionats

Contractes signats per donar suport tècnic cadastral en el CONVENI DE COL·LABORACIÓ signat entre l'Excel·lentíssima Diputació de Lleida i la Direcció General del Cadastre per la realització de resseguits de camp i la generació de formats d'intercanvi cadastral: FICC urbana, FXCC urbana, 902N, 903N, 904N, fitxes cadastrals, gravació de la base alfanumèrica directament a la xarxa corporativa del cadastre.

Contracte(2005-2007) Treballs destinats al manteniment de la base de dades cadastral referents a les alteracions d'ordre físics i econòmic que es puguin produir en els municipis de la demarcació de Lleida que tinguin delegada la gestió de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana a la Diputació de Lleida mitjançant l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals.

ÀMBIT D'ACTUACIÓ: Els 225 municipis que tenen delegada la gestió del Impost de Béns Immobles l'OAGRTL.

Contracte(Pròrroga 2007-2008) Treballs destinats al manteniment de la base de dades cadastral referents a les alteracions d'ordre físics i econòmic que es puguin produir en els municipis de la demarcació de Lleida que tinguin delegada la gestió de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana a la Diputació de Lleida  mitjançant l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals.

ÀMBIT D'ACTUACIÓ: Els 225 municipis que tenen delegada la gestió del Impost de Béns Immobles a l'OAGRTL.

PER REFERÈNCIES sobre aquests treballs poden dirigir-se a:

OAGRTL Diputació de Lleida
Rambla Ferran, 18 2n
25007 LLEIDA
Telèfon: 973 224 328

Gerència Territorial del Cadastre de Lleida
Plaça España, 2
25002 Lleida
Telèfon: 973 274 866