Currículums

Vostè es troba a: Inici > Currículums > Excel·lentíssima Diputació de Tarragona > SAM (Servei d'assistència Municipal)

Excel·lentíssima Diputació de Tarragona

SAM (Servei d

SAM (Servei d'assistència Municipal)

Veure Ajuntaments relacionats

SAM (Servei d'assistència als municipis)
Contractes signats per donar suport a la realització de l'inventari béns patrimonials dels municipis de la província de Tarragona, realitzant la inspecció i estudi 'in situ' de cada propietat urbana i/o rústica municipal i un estudi de mercat de la zona, per poder posteriorment realitzar la valoració pertinent de cadascun dels immobles, fent entrega d'un expedient físic de cada bé immoble i d'un altre magnètic, amb tots els béns immobles en el qual s'indiquen els següents apartats.

1.- DADES TÈCNIQUES
1.1- Dades de la finca 1.2- Dades registrals 1.3- Dades del sòl 1.4- Serveis urbanístics 1.5- Dades constructives 1.6- Valors 1.6.1- Valor cadastral 1.6.2- Valor de mercat
2.- CRITERIS DE TAXACIÓ
3.- DETALL SITUACIÓ
4.- PLÀNOL ACOTAT
5.- FOTOGRAFIA/ES
6.- DOCUMENTACIÓ
6.1- Dades registrals i/o escriptures 6.2-planejament urbanístic 6.3- Altres

Contracte 21/98.-Cont (1999-2002) per la realització dels treballs de camp i de valoració del béns immobles, per fer l'inventari dels béns dels municipis de la província de Tarragona amb una població inferior als 2000 habitants.

ÀMBIT D'ACTUACIÓ Tot els municipis de la província de Tarragona amb una població inferior als 2000 habitants.

Contracte 04/02.-Cont (2002-2004) per la realització del manteniment de l'inventari dels béns patrimonials dels municipis de la província de Tarragona amb una població inferior als 2000 habitants.

ÀMBIT D'ACTUACIÓ Tot els municipis de la província de Tarragona amb una població inferior als 2000 habitants.

PER REFERÈNCIES sobre aquests treballs dirigir-se a:

SAM - Diputació de Tarragona
Passeig de Sant Antoni, 100
43005 Tarragona
Telèfon: 977 296 600