Currículums

Vostè es troba a: Inici > Currículums > Gerències Territorials del Cadastre > GTC LLEIDA

Gerències Territorials del Cadastre

GTC LLEIDA

GTC LLEIDA

Contracte 05-94-UR-252
Per l'assistència a la Gerència de Lleida, en el manteniment de la Base de Dades Cadastrals (recolzament en els treballs preparatoris a la resolució de Documents 902 per la pròpia Gerència).

Contracte 02-95-UR-252
Per la realització dels treballs d'assistència a la Gerència Territorial de Lleida en el manteniment de la Base de Dades Cadastrals (recolzament en els treballs preparatoris a la resolució de documents 902 per la pròpia Gerència).

Contracte 06-95-UR-252
Per l'assistència a la Gerència Territorial de Lleida en el manteniment de la Base de Dades Cadastrals (recolzament en els treballs preparatoris a la resolució per la pròpia Gerència de documents 902 i Recursos de Reposició).

Contracte 07-95-UR-252
Per la realització dels treballs de notificació individual de valors cadastrals i atenció al públic, com a conseqüència de la revisió de valors cadastrals als municipis d'Alpicat i Tàrrega.

PER REFERÈNCIES
sobre aquests contractes poden dirigir-se a:
Gerencia Territorial del Catastro de Lleida
Plaça España, 2 25002 LLEIDA
Telèfon 973 289 730